แม่แจ่ม
นาข้าวขั้นบันได แม่แจ่ม

แม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดเชียงใหม่่หลังดอยอินทนนท์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 150 กม. แม่แจ่ม เป็นอำเภอเล็กๆ ในอ้อมกอดของ หุบเขามี วัฒนธรรมที่งดงาม มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในอดีตการเดินทางมาแม่แจ่มค่อนข้างลำบาก ถนนหนทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา จนได้ ถูกเรียกว่าเป็นเมืองลับแลในหุบเขาเมืองแม่แจ่มมีอดีตอันยาวนานมีผู้คนอาศัย จากหลาย เชื้อชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ก็คือ วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของคนแม่แจ่มที่ยังคงเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยนัยยะตาม หลักพุทธธรรมคำสอน นอกจากความงดงามชอง วิถีชีวิตแล้ว แม่แจ่มยังเป็นเมืองสงบและนิ่งไร้การปรุงแต่งมี ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์รวมทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อีกทั้งวัดวาอารามเก่าแก่อันทรงคุณค่าและ สายน้ำ แม่แจ่มที่หล่อเลี้ยงผู้คน เมืองแม่แจ่ม ในวันนี้อาจไม่ใช่เมืองปิดอีกต่อไป มีการเปลี่ยน แปลงไปตาม ยุคโลกา ภิวัฒน์ แต่ยังคงรักษาความเป็นเสน่ห์ของ คนแม่แจ่ม ที่มีรอยยิ้มอันงดงาม อบอุ่นด้วยน้ำใจ ไม่มีการ แข่งขัน มีแต่ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภาพเช่นนี้อาจหาชมได้ไม่ง่ายนักในสังคมเมือง ขนาดใหญ่ทว่ากลับพบ เห็นได้อย่าง ง่ายดายในยามที่คุณเดินทางมาเยือน

 

นาข้าวขั้นบันได 
หากมาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบทุ่งนาเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ฺท้องทุ่งนาขั้นบันไดท่ามกลาง สายหมอกและหากมา ในช่วงปลายฝนตกหนาวตั้งแต่ปลายต,ค. - กลางพ.ย.ทุ่งนาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีทองเหลืองอร่ามกระทบ กับแสงสีทองอ่อนๆของ ดวงอาทิตย์แล้ว ยิ่งงดงามยิ่งนัก
นาข้าวขั้นบันไดในมุมสูงที่น่าสนใจจะมี 2 จุด คือ
จุดที่ 1 แม่ปาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. ไปทางเส้นทางดอยอินททนนท์ เป็นจุดชมวิวนาข้าวขั้นบันไดที่สวยที่สุด การเดินทางจากวงเวียนหน้าเทศบาล แม่แจ่มแยกไปทางโรงรียนราชประชานุเคราะห์จากนั้นตรงไปเรื่อยประมาณ  5 กิโลขึ้นไปทาง โครงการวิวอินนทนนท์ ระหว่างทางจะเห็นจุดชมวิว เรียกว่า จุดชมวิวแม่ปาน
จุดที่ 2 บ้านกองกาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. อยู่เลยวัดกองกานไปตามเส้นทางขึ้นเขาประมาณ 1 กิโลเมตร